Anders Beter

In de regio Westelijke Mijnstreek is het programma 'Anders Beter' actief. De gezamenlijke visie van partijen is om de juiste zorg op de juiste plek te geven. En dat alles tegen kosten die niet verder exploderen maar beheersbaar blijven en de continuïteit van doelmatige en hoogwaardige zorg garanderen.

De partijen die verbonden zijn aan ‘Anders Beter’ zijn onder andere Meditta, MCC Omnes, Samenwerkende apotheken Maasland, Burgerkracht, Zuyderland en CZ. Eind 2012 hebben deze partijen de intentieverklaring 'Toekomstbestendige zorg, betere en betaalbare zorg en gezondheid in de regio Westelijke Mijnstreek' ondertekend. Zij hebben een gezamenlijke stuurgroep gevormd, die verantwoordelijk is voor de opzet, uitvoering en bijsturing van ‘Anders Beter’.

Anders-Beter.png

Doelstellingen:

  • Een betere gezondheid en kwaliteit tegen lagere kosten, waardoor minder meerkosten bij een vergrijzende populatie ontstaan
  • gezamenlijke afspraken tussen zorgaanbieders over specifieke zorggebieden en met zogeheten ‘shared savings’ voor verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraar
  • juiste zorg op de juiste plek, waarbij domeindenken van de afzonderlijke schakels in de keten (verder) wordt verlaten
  • de rol en verantwoordelijkheid van de patiënt bij zijn eigen gezondheid worden nadrukkelijk meegenomen
  • met ambitieuze (lange termijn) aspiraties, pragmatische (korte termijn) slagkracht organiseren met een focus op het realiseren van ‘quick wins’
  • de huisarts is de spil in de zorg en vervult een sterke keuze-, gids- en zeeffunctie
  • de medische specialist is er voor specialistische zorg
  • meten is weten.