Goedleven

Zeeuws-Vlaanderen is een krimpregio. Bij ongewijzigd beleid worden de kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en welzijn, sneller dan elders in Nederland, bedreigd. Dus is Goedleven in het leven geroepen; bestaande uit vier deelprogramma’s, ondersteunende projecten en activiteiten en een harde organisatorische uitwerking op juridisch, financieel en bestuurlijk gebied.

Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid tegen lagere kosten voor de regio Zeeuws-Vlaanderen door middel van een integrale populatiegebonden aanpak. Doel is dat de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over een goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Goedleven.png

Robuust en Goedleven

Robuust verzorgde tot en met eind oktober 2018 het programmamanagement. 

Betrokken partijen:

Initiatiefnemers: CZ, Zorgsaam, Nucleus, Klaverblad, Medische staf specialisten en Medische staf huisartsen. Waarnemers: drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Participanten: twaalf zorg- en welzijnsaanbieders en Robuust.