Netwerk Regio Nijmegen op één lijn

Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) bestaat uit vooruitstrevende partijen die de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Nijmegen willen verbeteren en versterken. Het netwerk verenigt huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijn, publieke gezondheid en academie. Zij streven samen naar samenhangende eerstelijnszorg met verbinding van preventie, welzijn en zorg in de regio Nijmegen. Een integrale, afgestemde benadering waarbij betere gezondheid en kwaliteit van leven voor de burgers centraal staat.

NOEL-LOGO-website.jpg

Doelen

  • NOEL is een denktank voor verbeteringen in zorg en welzijn in de regio.
  • Stimuleert samenhang en afstemming van zorg- en welzijnsprocessen waarbij organisaties van zorg, welzijn en preventie in nulde, eerste, tweede en derde lijn betrokken zijn.
  • Signaleert knelpunten, doet verbetervoorstellen en monitort de voortgang.
  • Richt zich met name op innovatieve integrale zorg- en welzijnsconcepten die sturen op effectiviteit, doelmatigheid en meerwaarde voor de burger uit de regio.

Samenwerkingpartners binnen NOEL zijn: Swon NiM, Radboudumc, LHV, GGD Gelderland ZuidZZG Zorggroep en CIHN. Robuust leverde tot 2018 het programmamanagement.