Leren van en met elkaar over de zorg met en na kanker

2 juli 2024

Robuust begeleidt diverse initiatieven bij het opzetten van een lokaal oncologiezorgnetwerk en helpt bestaande netwerken op het pad naar professionalisering én regionale samenwerking. Een van de ontwikkelingen is het opzetten en begeleiden van een bovenregionaal leernetwerk. Hierin delen niet alleen professionals maar ook mensen uit de ‘informele zorg’ (van bijvoorbeeld inloophuizen) hun kennis en ervaring. In de eerste bijeenkomst werd gesproken over de overgang van ziekenhuis naar eerstelijnszorg en over het professionaliseren van een samenwerking en netwerk.

Robuust op Wereldcongres IPOS

Robuust deelt de ontwikkelingen uit de regio en de kennis die zij opdoet op haar beurt ook met anderen. Zoals op het internationale IPOS Wereldcongres voor psycho-oncologie in Maastricht dat plaatsvindt van 24 tot en met 27 september 2024. Yvonne Jansen, programmamanager Oncologie bij Robuust, verzorgt hier samen met Fabrizia Ketelaars van OncoZON een sessie over ‘Samenwerking rondom de patiënt over de muren heen’ op de ‘Dutch Oncology Care Day’ op 24 september voorafgaand aan het IPOS Wereldcongres. Het thema van dit internationale congres is Cancer in Context. Veel internationale sprekers houden lezingen of workshops over de omstandigheden in de levens van mensen die met kanker geconfronteerd worden. Heb je interesse? Aanmelden kan nog!

Congres Kanker & Leven 2025

Het congres Kanker & Leven dat vorig jaar veel belangstelling trok krijgt een vervolg in 2025. De hybride opzet met een gezamenlijk online ochtenddeel en een regionaal vervolg in de middag was een succesvolle vorm. In onze regio kreeg dit een interessant vervolg in het Laurentiusziekenhuis in Roermond.
De samenwerking tussen IKNL, OncoZON en de ROS’en leidt ertoe dat een landelijk thema gelijktijdig in de verschillende regio’s op de agenda komt. Het congres wordt in het voorjaar van 2025 gehouden We houden je op de hoogte over de datum en wanneer je je kunt aanmelden.

Interesse?

Mocht je interesse hebben in het opzetten of professionaliseren van een oncologiezorgnetwerk in jouw regio, of wil je aansluiten bij het bovenregionale leernetwerk? Laat het ons weten via y.jansen@rosrobuust of via een van onze andere teamleden hieronder.

Robuust werkt nauw samen met het IKNL en OncoZON (oncologie netwerk van negen ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland) om deze passende zorg en ondersteuning te organiseren in Zuid-Nederland.

Leren van en met elkaar over de zorg met en na kanker