Menu

Programmamanagement

Wij initiëren, organiseren en leiden gezondheidsprogramma's met als doel een betere (ervaren) gezondheid voor de inwoners, tegen lagere kosten en dichtbij huis. Dit doen we vanuit onze See-Solve-Share aanpak, met inzet van een programmateam. Het programmateam bestaat uit een programmamanager, kennismanager en een communicatiemanager.

 

Programmatisch werken kent geen blauwdruk. Het draait om een gezamenlijke beweging waarin organisaties, professionals en inwoners een nieuwe rol krijgen.


Over See-Solve-Share

In nauwe samenwerking met de regionale stakeholders in programma’s doorgronden we de vraagstukken, analyseren we de problemen en definiëren we gezamenlijke veranderopgaven (See). Op basis hiervan formuleren we ambities en doelstellingen. Het programmateam werkt met de stakeholders resultaatgericht aan het behalen van doelstellingen en stemt de strategie en projecten af op de ambitie van het programma (Solve). Het programmateam stuurt op voortgang, houdt lange termijn strategie en visie voor ogen en is alert op kansen en bedreigingen voor het programma. Communicatie wordt ingezet enerzijds om de impact en bekendheid van een programma te vergroten, om de achterban te informeren en om strategisch een beweging in de programmaregio aan te jagen. Anderzijds om naar ons gehele werkveld opgedane kennis en ervaring te delen (Share).

see-solve-share.png

Onze definitie van een programma

"Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces – waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel – betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten. Het is een weg van doelgericht experimenteren (Bos et al., 2007)".

Programmatische werkwijze

Op basis van een gezamenlijke visie werken we aan een gezonde regio:

Infographic-programmamanagement-versie-site-2017-01.jpg

Download de white paper programmamanagement!

White-paper-voorzijde.png

Programmamanagementteams

Robuust levert programmamanagement aan de hand van programmateams. Deze bestaan altijd uit:

  • Programmamanager
  • Sparringpartner
  • Kennismanager
  • Communicatiemanager