Menu

Gezond Samen Leven

De regio Weert telt reeds vele sterke initiatieven om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Vanuit diverse sectoren wordt hieraan in verschillende combinaties samengewerkt door inwoners en professionals. Om de gezondheidsbeleving van inwoners van de regio Weert structureel te verbeteren én vorm te geven aan een duurzaam zorgstelsel voor de toekomst ondertekenden op 14 juni 2018 negen partners een gezamenlijke gezondheidsambitie. Niet eerder deelden zo’n grote diversiteit aan sectoren gelijktijdig de intentie tot een regionale aanpak voor gezondheidsbevordering. Dit doen zij inder de naam Gezond Samen Leven.

Zelfregie en zelfmanagement verstevigen, onderbouwde keuzes maken aan de hand van data-analyses en het aansluiten bij lopende initiatieven zijn bestaande uitgangspunten. De precieze vormgeving van het programma, met bijbehorende strategische Triple Aim-doelstellingen, een gedegen programmastructuur en operationele doelstellingen worden op dit moment gezamenlijk uitgewerkt.

Over Weert

In Weert wonen bijna 50.000 mensen. De zorgvraag is bovengemiddeld, onder andere op het gebied van chronische zorg. Verwacht wordt dat die zorgvraag de komende jaren zal toenemen. Daarnaast zien we dat jongeren wegtrekken en het aantal ouderen boven 75 jaar de komende jaren fors gaat stijgen.

Betrokken partijen:

Gemeente Weert, zorgverzekeraar CZ, Burgerkracht, Land van Horne, St. Jans Gasthuis, Meditta, Vincent van Gogh, Wonen Limburg en Punt Welzijn.