Marieke Cloosterman

Marieke Cloosterman

programmamanager

- gedreven (sporter) – verbinder – denker – eigenwijs -

"In Nederland hebben we met z’n allen gigantische systemen opgetuigd voor het sociaal domein en de gezondheidszorg. Dit systeem houden we met elkaar in stand, terwijl het op onderdelen (te) veel geld en energie kost. Dit kan en willen we anders! Om de veranderingen binnen of van dat systeem aan te pakken, spelen we met Robuust een belangrijker rol als verbindende factor. Voor de partners binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein, maar gelukkig ook steeds meer van de zorgprofessional en patiënt. Werelden die afhankelijk van elkaar zijn, maar elkaar nog te vaak niet begrijpen. Begrip is een randvoorwaarde om te kunnen samenwerken en resultaten te bereiken.

Vaak merk ik dat onbegrip zit in taal. Er wordt veel gesproken tussen partijen en naar elkaar geknikt, maar elkaar écht begrijpen is een ander verhaal. Bedoelen we allemaal wel hetzelfde? En hebben we écht dezelfde ambitie met elkaar? Ik houd van die complexiteit, en om deze te ontrafelen probeer ik vanuit de belangen van alle partijen te denken en toch een gezamenlijk doel te benoemen. Én om ze uit te nodigen om bij elkaar over de schutting te kijken. Pas dan halen we echt meerwaarde uit de samenwerking. Een meerwaarde die verder gaat dan praten, maar daadwerkelijk ergens heen beweegt."

Neem contact met mij op

06 83 24 32 12
m.cloosterman@rosrobuust.nl


Ik ben betrokken bij

  • Kansrijke Start
  • Een vitale Mijnstreek

Begrip is een randvoorwaarde om te kunnen samenwerken en resultaten te bereiken.