Menu

Triple Aim

triple-aim-graphic.png

Triple Aim bestaat uit drie doelen die tegelijkertijd worden nagestreefd in de gezondheidsprogramma’s waarin wij actief zijn:

  • Het verbeteren van de gezondheid van inwoners
  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • Het verlagen van de kosten

Een nieuwe kijk

Deze drie doelen zijn niet alleen allemaal even belangrijk, ze staan ook in verbinding met elkaar: door het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, realiseren we tegelijkertijd de andere twee doelstellingen. Partijen die werken vanuit deze Triple Aim gedachte, leren op een andere manier te kijken naar de gezondheidszorg en daarnaar te handelen.

 

Triple-Aim.png

 

Gezamenlijk belang

Door de Triple Aim aanpak gaan we niet uit van de huidige situatie, maar van een voorspelde situatie in de toekomst. Daarnaast staan de behoeften van de inwoner centraal. Het gaat erom wat hij wil, kan en nodig heeft. Hierdoor ontstaat een vernieuwende aanpak. Een aanpak waarbij de uitgangspunten van de betrokken partijen en professionals minder belangrijk zijn dan het gezamenlijk belang; een gezonder Zuid-Nederland.

Triple-Aim-afbeelding.png

Landelijke Triple Aim netwerk

Ook het landelijk dekkend ROS-netwerk, waar Robuust deel van uitmaakt, omarmt de Triple Aim aanpak. Adviseurs van verschillende ROS’en vormen samen de innovatieklas Triple Aim, onder leiding van het Jan van Es Instituut. Het doel is om de kennis, kunde en vaardigheden over Triple Aim te vergroten en uit te groeien tot een landelijk Triple Aim deskundigennetwerk. Deelnemer vanuit Robuust is Sandra de Loos.

Maak kennis met onze Triple Aim adviseur

Sandra de Loos is een van de eerste Nederlandse Triple Aim adviseurs. Als kennismanager en Triple Aim adviseur weet zij organisaties uit verschillende domeinen te verbinden en de noodzakelijke veranderingen op gang te brengen. Haar analytische aard met gevoel voor detail, dragen bij aan het werkelijk doorgronden van de huidige situatie en het bedenken van passende innovatiemogelijkheden.

Download de white paper programmamanagement!

White-paper-voorzijde.png