Populatiemanagement

De partijen die betrokken zijn in de gezondheidsprogramma’s gaan uit van de vragen en behoeften van een specifieke groep mensen (een populatie). Dit noemen we populatiemanagement.

De populatie in beeld

Hoe krijg je een populatie goed in beeld? Allereerst wordt die specifieke groep mensen (de populatie) bepaald. Vanuit Robuust adviseren we over welke gegevens relevant zijn en hoe deze uit verschillende systemen en databanken te halen zijn. Dit proces begeleiden we vanuit onze expertise met data en informatie.
Vervolgens maken we samen met de betrokken partijen een analyse en bepalen zij voor welke groep mensen (populatie) de gezondheid en gezondheidszorg beter kan. Is de populatie helder in beeld? Dan verkennen we met de klant de zorgvragen die leven binnen die groep en bedenken wordt ook de inwoner betrokken bij de middelen en acties die nodig zijn om de gezondheid(zorg) te verbeteren.

populatie-mensen-groep.jpeg

Benodigde gedragsverandering

Wanneer we de zorg verandering nodig heeft, is het nodig dat betrokken organisaties, professionals én inwoners een andere rol pakken en hun gedrag veranderen. Organisaties en professionals moeten meer sturen op een goede gezondheid en kwaliteit van zorg en inwoners de ruimte geven om te participeren. Zij moeten experimenteren en buiten de kaders denken. Hiervoor is het onontbeerlijk om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Met anderen in de eerstelijnszorg én daarbuiten; met het sociale domein, de nulde en tweede lijn, met overheden en het bedrijfsleven. Van inwoners vraagt dit meer betrokkenheid en meer zelfmanagement. Zelf sturen op een goede gezondheid en kijken naar wat je nog wel wil en kan, in plaats van wat niet kan.