"Balancerend richting betere persoonsgerichte zorg"

Zo nu en dan denk ik terug aan mijn tijd als caissière bij een supermarkt. Ik kende alle prijzen uit mijn hoofd en op zaterdag sloten we om 17.00 uur, om op maandag om 13.00 uur weer te openen. Ruim 25 jaar later zijn de scanner, het online bestellen, thuisbezorgen en vele ruimere openingstijden niet meer weg te denken. Handig. Want hierdoor worden minder fouten gemaakt, klanten worden sneller geholpen, zij kunnen hun boodschappen doen wanneer het hen uitkomt en deze vervolgens thuis laten bezorgen. De klant stond centraal en de dienstverlening veranderde. Natuurlijk speelden ook de euro’s een rol, maar het resultaat blijft hetzelfde.

Door: Jolande van Meer - 12 december 2017

Als ik dit soort ontwikkelingen beschouw, vraag ik me af hoe de gezondheidszorg zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld rondom persoonsgericht werken. Kunnen werkende mantelzorgers of patiënten bijvoorbeeld ook in de avond en het weekend een bezoek brengen aan een poli, huisarts, tandarts, apotheek of fysiotherapeut? Is het mogelijk om online een afspraak te maken? In hoeverre kan gebruik worden gemaakt van zorgverlening op afstand, via telefoon of FaceTime? En zijn gegevens over een patiënt gemakkelijk voor meerdere zorgverleners beschikbaar?

persoonsgerichte-zorg.jpg

Er zijn stappen gezet. Zoals keuzemogelijkheden in zorgaanbieders, avond- en telefonische consulten en informatie verwerven via internet. Toch zijn dit soort diensten nog lang niet de standaard. En blijven er nog zoveel kansen onbenut. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat een patiënt maar één keer zijn verhaal hoeft te vertellen. Of dat hij minder lang hoeft te wachten op een CT- of MRI-scan, omdat deze apparaten ook in de avonden en weekenden worden gebruikt. Het zijn de schotten, wetgeving en factoren als gewoontes, organisatie- en probleemgericht denken en verworven arbeidsrechten die organisaties en professionals belemmeren in de verandering waar vanuit de inwoners behoefte aan is.

Balancerende professionals

Persoonsgericht werken vraagt van professionals om te balanceren. Balanceren tussen wensen, rechten en plichten van de inwoner en zijn omgeving. Balanceren tussen het willen en kunnen van de inwoner, de professionele (on)mogelijkheden en de beschikbare middelen. Daarnaast draait het om creativiteit, innovatiekracht en lef om samen aan de slag te gaan. Niet alleen rondom (ICT-)systemen en processen, maar met name op gedrag en deskundigheid. Een andere belangrijke factor is dat inwoners en professionals met elkaar in gesprek moeten gaan.

Persoonsgericht werken in Roermond

Bij het Zorgnetwerk Roermond zien we persoonsgericht werken als één van de uitgangspunten. We onderzoeken daarbij hoe we de inwoners het beste bij het programma kunnen betrekken. Doen we dat bij alle stappen binnen het programma? En voeren we alles uit wat de inwoner vraagt, ongeacht onze eigen principes, kosten en consequenties? Ook hebben we onszelf de opdracht gegeven om met huisartsen, maatschappelijk werkers, professionals uit het ziekenhuis en uit de wijkverpleging betere zorg op maat te bieden die afwijkt van het ‘normale’.

Met smacht kijk ik uit naar wat onze samenwerking de inwoners en professionals van Roermond zal brengen. Welke initiatieven we gezamenlijk gaan nemen op het gebied van persoonsgerichte zorg. Welke balans we zelf weten te vinden in ons netwerk. En welke successen we uiteindelijk mogen gaan vieren. Ik houd u graag op de hoogte!

Balanceren

Blog

Jolande van Meer
programmamanager