Samen gezond regio Roermond

 publicatie 22 maart 2021

Startdatum: februari 2017
Einddatum: juli 2021
Afgerond
Rol Robuust: programmamanagement

Ambitie

Voor, rondom en vooral mét inwoners van de regio Roermond de ervaren gezondheid verbeteren en daarmee de zorg en ondersteuning op de juiste plek organiseren. Zodat deze terecht komt op het juiste moment, de juiste manier én met de juiste aandacht.
Samen Gezond streeft naar een kanteling van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, positieve gezondheid en Triple Aim.

Wie is betrokken?

Samen Gezond Regio Roermond bestaat uit vijf partijen die allemaal tot doel hebben om een beweging op gang te brengen voor, rondom en met inwoners in de regio. Dit zijn:

Aanpak

Een persoonsgerichte en samenhangende aanpak vormen de binding van het netwerk. Hierin staan positieve gezondheid, kwaliteit, duurzaamheid, toekomstbestendigheid en anders organiseren voorop. Er is ruimte voor innovatie en lerend ontwikkelen. We stimuleren de inwoners om in hun eigen kracht te staan en zelf regie te nemen en richten ons op preventie en kennisdeling. We willen hiermee tevens lagere maatschappelijke kosten realiseren voor alle partners. Op experimentele wijze is gestart met twee interventies, het andere gesprek en elkaar weten te vinden. 

Verloop

De partijen hebben samen een intentieovereenkomst gesloten om de beweging in gang te zetten. Hiervoor hebben ze besloten hoe zij willen samen werken, via netwerk samenwerking en wat zij willen bereiken. In een kick-off meeting deelden de deelnemers hun enthousiasme. Ze zijn gestart met het opstellen van een programma om de kwetsbaarheid van de inwoners te verminderen en dus de vitaliteit te vergroten. Ze begonnen bij de ouderen. Op basis van data, gesprekken en een pilot 'valpreventie' zijn zes gezamenlijke interventies bepaald. Vervolgens is op basis van een maatschappelijke businesscase voor twee van deze interventies besloten om verder te gaan. Dit zijn 'Het andere gesprek' en 'elkaar weten te vinden'. In juli 20221 vond een uitgebreide evaluatie plaats en delen we op korte termijn de lessen die we in dit programma leerden.