Proeftuin Deurne

publicatie 6 april 2021

Looptijd: 2019 - 2022
(Vanaf 1 februari 2021 voortgezet als programma 'Anders denken doen en organiseren Peelgemeenten. Proeftuin Deurne is hierin een voorbeeld en heeft een trekkersrol.)
Rol Robuust: programmamanagement 

Ambitie

Binnen de Proeftuin Deurne, Peelgemeenten werken 22 organisaties samen aan de doorontwikkeling van een gezamenlijke werkwijze, waarbij de inwoner écht centraal staat. De ambitie is om de werkwijze en de bijbehorende gedragsverandering te verbreden naar de 1e lijn, met name de huisartsen, en te borgen in de organisaties. Daarnaast te integreren in de Koersagenda, de opgave in het sociale domein van de vijf gemeenten in de Peel. 

Robuust begeleidt dit proces vanuit de veranderaanpak ‘Anders denken, doen en organiseren’. Een werkwijze waarin de inwoner écht centraal staat bij het zoeken naar een oplossing op zijn collectieve of individuele vraag. Hierbij wordt gewerkt aan een bredere en intensievere samenwerking tussen organisaties. 

De vijf doelen van Proeftuin Deurne/ Peelgemeenten:

 1. Vergroten van participatie en waar mogelijk meer regie van inwoners 
 2. Verhogen van welbevinden bij de inwoners
 3. Stimuleren van integrale persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 4. Positievere invulling van de beroepen in zorg en ondersteuning 
 5. Beter gebruikmaken van de mogelijkheden en deskundigheid van zorg en ondersteuning; met dezelfde middelen meer doen. 

wie zijn betrokken?

Binnen Proeftuin Deurne/ Peelgemeenten werken samen:

 • Gemeente Deurne, Zorg in Deurne
 • Regionaal Autisme Centrum
 • Bergopwaarts
 • Stichting MEE
 • Zorgboog
 • SMO
 • Senzer
 • GRIP Ergotherapie
 • Care Extra
 • GR Peelgemeenten
 • Leger des Heils
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • Participatieraad
 • Politie
 • De Kock en de Bie
 • Stichting Sociale Gezondheid Deurne

Daarnaast sluiten diverse andere partijen aan bij de casuïstiekgesprekken: 
Politie, onderwijs, verslavingszorg, overige huisartsen, CZ, veilig thuis en onderdelen van Zorg in Deurne, zoals: Grip op Schuld/Leergeld, Unik, ZZP-ers,. 

aanpak 

Binnen de proeftuin Deurne werken we op basis de veranderaanpak 'Anders denken doen en organiseren' met 'actie-leren'. Dit betekent dat inwoners, beroepskrachten, managers en bestuurders simpelweg beginnen met een bepaalde manier van werken (experimenteren), in plaats van eerst plannen van eisen en projectplannen op te stellen. Vanuit het idee dat het schrijven van een plan niet het antwoord biedt op de vragen die inwoners en in de dorpen. In allerlei bijeenkomsten, leer- en werksessies staan alle betrokkenen vervolgens stil bij het leerproces. Hierin wordt bijvoorbeeld heel duidelijk zichtbaar welke drempels er zijn, hoe die kunnen worden weggehaald en welke gedragsverandering er nodig is..

Diverse partijen in Deurne werkten al langer vanuit de werkwijze: verdiepen van de vraag van de inwoner en zijn omgeving. In de proeftuin wordt de werkwijze wordt nu doorontwikkeld. Meer vanuit gezamenlijk perspectief werken aan oplossingen, vanuit de vraag, inbreng van ieders deskundigheid en waar nodig doorbreken van schotten en/of afwijken van regels en dit integreren in het dagelijks werk. 

Verloop

Medewerkers van betrokken partijen, beroepskrachten, managers en bestuurders werken op alle niveaus aan de gedragsverandering. Het 'gewoon doen' en leren van ervaringen en vooral het integreren in het dagelijks werk levert nieuwe inzichten en energie op. Dit kost tijd en soms ook frustratie om uiteindelijk te komen waar je naar toe wilt.

Meer informatie

> Naar de website Proeftuin Deurne

> Naar de website Anders denken, doen en organiseren

Werken vanuit de vraag van de inwoner,  die staat centraal

 

 

 

 

Een mooi voorbeeld van de veranderaanpak Anders denken doen en organiseren.