Menu

Monitoring Robuust

Yvonne-site.jpgYvonne Jansen - Programmamanager

"In 2017 hebben we de voorbereidingen getroffen voor het programma Data- en informatiemanagement, waarmee we per 1 januari 2018 van start zijn gegaan. In een interview van maart 2018 vertelde ik over het nut, de kansen en de effectieve inzet van data in gezondheidsprogramma’s." 

 

Annet-Joustra-vierkant.jpgAnnet Joustra - Kennismanager 


"Data en monitoring krijgen steeds meer aandacht. Die trend is goed zichtbaar in de activiteiten die we hebben opgezet in 2017. Zo hebben we een cijfermatige Regioverkenning ontwikkeld op basis van Triple Aim indicatoren, Health Determinants Model en Positieve Gezondheid. Het geeft zicht op specifieke kenmerken en knelpunten in een regio. In eerste instantie is de ‘Gezondheid van de Populatie’ ten aanzien van zelfredzaamheid/ wonen/ welzijn/ zorg inzichtelijk gemaakt tot op wijkniveau. Later zijn ook ‘kwaliteit van zorg’ en ‘kosten’ zichtbaar gemaakt, zodat we de belangrijkste knelpunten kunnen prioriteren op het gebied van gezondheid, kwaliteit en kosten, dit als aanknopingspunt voor samenwerking. De regioverkenning is in 2017 in diverse gebieden toegepast.

In de ZeelandScan zijn gegevens opgenomen van Robuust, GGD en ZB over de leefbaarheid en gezondheid in Zeeland tot op wijkniveau. Deze cijfers zijn overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk op één plek bij elkaar in één dashboard bij elkaar gebracht. De scan is net als de Regioverkenning gebaseerd op Positieve Gezondheid en het Health Determinants Model.

Robuust heeft als praktijk-expert bijgedragen aan de ontwikkeling van het dashbord Sociaal Economische Gezondheidsverschillen voor een gebiedsgerichte aanpak op www.WaarStaatJeGemeente.nl. Het dashboard maakt cijfers en ontwikkelingen in beïnvloedende factoren voor gezondheidsachterstand en gezondheidsverschillen tussen wijken en gebieden zichtbaar. Deze zijn overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk op één plek bij elkaar in één dashboard en één te downloaden rapportage.

Robuust is ook als praktijk-expert betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Toolkit ‘Preventie in de wijk’ die het RIVM samen met VNG en partijen van de Agenda voor de Zorg in opdracht van VWS ontwikkeld heeft, om gemeenten, lokale partijen, eerstelijnsorganisaties en inwoners concrete handvatten te geven om de gezondheid van inwoners op integrale wijze inzichtelijk te maken en te bevorderen. In de toolkit Preventie in de wijk zijn negen wijktypen opgenomen. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies beschreven op basis van opvallende wijkkenmerken." Meer informatie in de flyer Preventie in de wijk.

Robuust publicaties over data en monitoring:
Doen we de goede dingen? En voor de juiste doelgroep?
Data in eigen beheer
Dashboard Gezondheidsverschillen voor een gebiedsgerichte aanpak
Welke bron zet u in voor uw analyse?