Menu
Factsheets arbeidsmarktregio’s Noord- en Midden-Limburg, Zuid-Limburg en Zuid-West Gelderland beschikbaar

Factsheets arbeidsmarktregio’s Noord- en Midden-Limburg, Zuid-Limburg en Zuid-West Gelderland beschikbaar

Aanvullend op factsheets van de acht arbeidsmarktregio’s, publiceren we vandaag ook de bevindingen van de regio’s Noord- en Midden- Limburg, Zuid-Limburg en Zuid-West Gelderland. De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen.

Resultaten

De meest opvallende resultaten uit het vorige onderzoek, gelden ook voor deze regio’s. Zij het met net iets andere aantallen.

  • Minimaal 1 op de 4 praktijken kon afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren toeneemt. Het voorzieningenniveau staat daarmee (enigszins) onder druk.
  • De huidige ervaren werkdruk onder, met name huisartsen en doktersassistenten, is hoog.
  • Door de huisartsenpraktijken worden zelf oplossingen bedacht om het arbeidsmarktprobleem in dehuisartsenzorg toekomstbestendig te maken.

Huisartsenpraktijken zijn ook gevraagd welke oplossingen zij inzetten. Zo nemen bijvoorbeeld zorggroepen en mbo-opleidingen in Midden-Brabant de huisarts werk uit handen met een gezamenlijk stagebureau voor het opleiden van 50 doktersassistenten in 2019.

Hoe nu verder?

We blijven ons inzetten om relevante data op regionaal niveau structureel beschikbaar te krijgen. Het onderzoek dient dan ook als startpunt om samen met de regionale stakeholders (huisartspraktijken, gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, LHV kring, regionale werkgeversorganisatie, zorggroepenzorgverzekeraars, gemeenten, onderwijs, etc.) in gesprek te gaan. Over de regionale capaciteit en de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Met als doel de knelpunten gezamenlijk op te lossen.

Programma’s

Dit onderzoek draagt bij aan de gezondheidsprogramma’s waaraan Robuust werkt, waarbij Triple Aim het uitgangspunt is. Dankzij de resultaten van het onderzoek kan de gezondheid van inwoners in deze regio’s verder verbeterd worden. Alsmede de ervaring van de kwaliteit van zorg en een verlaging van de bijbehorende kosten.

Over het onderzoek

Zorgverzekeraars CZ en VGZ maakten het onderzoek mede mogelijk. Nivel en Prismant voerden het onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. De opdracht voor het onderzoek in acht arbeidsmarktregio’s kregen zij van SSFH, Transvorm en Robuust. Dankzij de positieve reacties van de betreffende regio’s heeft SSFH besloten de factsheets ook voor de andere regio’s op te leveren.

Bekijk het overzicht met alle factsheets uit onze regio

Publicatiedatum: 18 juli 2019
Categorie: Data en monitoring, Gebiedsgericht werken, Organisatie en infrastructuur
Terug