Helmond-de Peel: van regiobeeld naar regiovisie

7 juni 2022

De afgelopen tijd hebben we allemaal aan den lijve ondervonden hoe het is om niet meer naar een restaurant te kunnen omdat we in lockdown zaten of op vakantie vanwege het personeelstekort op Schiphol. Maar wat als er in toekomst geen zorg meer beschikbaar is? In Helmond-de Peel hebben partijen de handen in een geslagen om er voor te zorgen dat er nu én in de toekomst goede zorg beschikbaar is. Meer dan 180 inwoners, professionals, managers en bestuurders waren op 18 mei aanwezig op het Peelcongres om vanuit de regiovisie van Helmond-de Peel samen naar oplossingen te zoeken voor de uitdagingen in de regio. De energie was voelbaar bij de aanwezigen. De regiovisie is een belangrijke mijlpaal voor de betrokken partijen die in 2021 samen het regiobeeld Helmond-de Peel opstelden. De basis voor deze regiovisie. Programmamanager Yvette Couwenhoven en Kennismanager Mark van Oirschot begeleiden de betrokken partijen in het proces om van een regiobeeld naar een regio-opgave te komen.

Het regiobeeld laat zien waar het moeilijk wordt en waar we aan moeten werken. Samenwerken zit in het DNA van Helmond-de Peel en door het regiobeeld is onze verbondenheid alleen maar groter geworden.

      Coby Nogarede-Hoekstra, voorzitter Peel Duurzaam Gezond.

Regiobeeld als startpunt

In 2021 is met een groot aantal bestuurders, professionals en inwoners gewerkt aan het regiobeeld Helmond-de Peel. Als het ware een foto die 'de huidige staat van de gezondheid' laat zien. Peel Duurzaam Gezond, CZ, Gemeente Helmond, de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en het Innovatiehuis de Peel namen het initiatief voor het samenstellen van het regiobeeld. “Een regiobeeld is naast een foto van de regio ook een vehikel om partijen samen te brengen en samen afspraken te maken over hoe iedereen de toekomst ziet en waar je samen de schouders onder gaat zetten.”, geeft Mark aan. “Het is geen eindpunt, maar juist een startpunt om beweging en verandering op gang te brengen. In Helmond-de Peel speelt het regiobeeld een belangrijke rol in het versterken van de samenwerking tussen het zorg- en welzijnsdomein.”

Bekijk hier de video over het regiobeeld van Helmond-de Peel.

De succesfactoren

Yvette: “Een gevoel van urgentie, leiderschap en energie om zaken op te pakken zijn belangrijke succesfactoren in dit traject. De betrokken partijen willen vooruitgang boeken, zijn niet bang om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Dat zag je bijvoorbeeld terug in het plannen van de bestuurlijke consultatiegesprekken. Ondanks de ontzettend drukke agenda’s is het de initiatiefnemende bestuurders gelukt om binnen twee maanden alle belanghebbenden te spreken.” Met het regiobeeld op zak gingen de bestuurders met inwoners, huisartsen, ziekenhuizen, de GGD, vertegenwoordigers van lokale overheden, welzijnsorganisaties, VVT-instellingen, woningbouwcorporaties, werkbedrijven en ondernemersverenigingen in gesprek om te ontdekken op welke thema’s uit het regiobeeld zij de grootste urgentie voelen en hoe het gezamenlijke beeld van de toekomst eruit moet ziet. Met als resultaat een breed gedragen regiovisie. “Het Peelcongres zou eigenlijk in november 2021 plaatsvinden, maar werd vanwege Corona uitgesteld.”, geeft Yvette aan. Achteraf gezien een ‘briljante mislukking’. Het gaf de initiatiefnemers meer tijd en ruimte om het gesprek met elkaar te voeren, draagvlak te creëren en goed na te denken over de vervolgstappen.”

Datagedreven aanpak

In elke stap van dit traject spelen data en informatie een belangrijke rol. In het samenstellen van het regiobeeld tot aan de gesprekken die zijn gevoerd. De data en informatie voor het regiobeeld maakten zichtbaar waar de uitdagingen liggen en gaven richting. “In het begin van het traject hebben we de methodiek Advies in Beeld gebruikt om de gevoerde gesprekken te analyseren en eruit te halen waar de gezamenlijke focus en urgentie ligt.”, geeft Mark aan. “Door deze data en informatie werd duidelijk over welke belangrijke punten het gesprek nog gevoerd moest worden en was er weinig ruimte voor ruis en aannames. Op basis hiervan hebben we het proces stap voor stap vormgegeven. Hierdoor was het voor partijen duidelijk dat we echt stappen gingen maken en wisten ze waar ze ja tegen zeiden. Dat gaf energie en zorgde voor eigenaarschap.”

Met het Peelcongres werd fase 1 van het traject Helmond-de Peel afgesloten. De komende periode gaat Robuust met de partijen in gesprek over de vormgeving van de volgende fase.

Meer lezen over een regiobeeld of wijkscan? Lees hier hoe we dat als Robuust aanpakken. 

Helmond-de Peel: van regiobeeld naar regiovisie