“Ik kreeg de indruk dat het een feestje was voor de instellingen.”

3 augustus 2023

dick.pngZes periodes in de gemeenteraad, één periode als wethouder, oprichter van de Algemene Seniorenvereniging Goes, lid van Ouderen- en Mantelzorgforum GENERO en als inwoner betrokken bij het Burgerberaad Zorg Zeeland. Maatschappelijk betrokken kun je Dick van Merwe, die al bijna zijn hele leven in Goes woont, wel noemen. Dick is vanwege zijn politieke en maatschappelijke achtergrond gevraagd om in het Burgerberaad Zorg Zeeland mee te denken over de toekomst van de zorg in Zeeland. Dick: “Ik heb de ontwikkelingen van de Zeeuwse Zorg Coalitie met belangstelling gevolgd. In het begin zag ik weinig mogelijkheden om als inwoner mee te praten. Ik kreeg de indruk dat het een feestje was voor de instellingen. Die boodschap is volgens mij wel aangekomen bij de zorgbestuurders.”

 

Op 17 jui organiseerden we als Robuust een webinar over inwonersparticipatie waarin Dick samen met Hanneke Griffioen van Zorgbelang meer vertelden over de totstandkoming van het burgerberaad in Zeeland. Op deze pagina lees je meer over het webinar en kan je de webinar terugkijken.

Zonder draagvlak geen toekomstbestendige zorg

Het Burgerberaad Zorg Zeeland bestaat uit meerdere bijeenkomsten waarin inwoners, ambtenaren en politici, professionals in zorg, welzijn en onderwijs en vrijdenkers met elkaar in gesprek gingen over thema’s die ze belangrijk vinden. Op basis hiervan hebben de betrokken inwoners gemeenschappelijke voorstellen uitgewerkt die op 3 juni aangeboden zijn aan de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Zonder draagvlak geen toekomstbestendige zorg. Je moet duidelijk maken welke kant het opgaat en de stem van de inwoner meenemen. Dat is niet makkelijk. Het burgerberaad is een mooi initiatief omdat we echt met elkaar in gesprek zijn gegaan. Het is geen enquête waar je als inwoner alleen maar ja of nee kan beantwoorden.”

Vernieuwende ideeën zijn nodig

Dick is positief over het Burgerberaad. Het is de eerste keer dat het in deze omvang plaatsvond in Nederland en een mooie stap om echt samen met de inwoner te werken aan toekomstbestendig zorg. Als kritischer denker ziet Dick echter ook een aantal kansen voor verbetering. “Er zijn mooie voorstellen vanuit de inwoners gedaan, maar echt vernieuwend vind ik ze nog niet. We zijn nog te veel bezig met het optimaliseren van het zorgsysteem. Volgens mij moeten we de focus leggen op het afremmen van de toeloop naar het zorgsysteem door onder andere in te zetten op preventie en meer aandacht te hebben voor informele zorg. Daar hebben we vernieuwende ideeën voor nodig.”

Inwoners aan de bestuurlijke tafel

De bijeenkomsten van het burgerberaad zijn inmiddels afgelopen. Een kleine groep deelnemers gaat nu de inwonerklankbordgroep vormen waarvan de voorzitter de gesprekspartner wordt voor de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Ik ben er nog niet van overtuigd dat de governance goed geregeld is. Vanuit de instellingen is er een kerngroep met vijf bestuurders. Daar mag dan één iemand van de inwonerklankbordgroep aan deelnemen. Ik vind dat er dan ook minimaal een gelijk aantal inwoners aan tafel moeten zitten. Gemotiveerde inwoners die van de hoed en de rand weten. Voor een burgerberaad kan je alle inwoners vragen, maar voor de bestuurstafel moet je inwoners hebben die net wat meer inzicht hebben in alle ontwikkelingen.”

De vragen van zorggroepbestuurder Finus Kuijs

In het vorige artikel over inwonersparticipatie interviewden we zorggroepbestuurder Finus Kuijs. Hij gaf ons twee vragen mee voor het interview met Dick: ‘Heb je het leuk gevonden?’ en ‘Wat verwacht je van mij wat ik met je advies ga doen?’.  Dick: “Ja, ik heb het heel leuk en leerzaam gevonden. Alle lof voor de organisatie en de betrokkenheid van de mensen. Ik hoop dat het advies van het burgerberaad ter harte wordt genomen en niet zonder meer ter zijde wordt gelegd. En dat de inwoners die het advies hebben opgesteld nog verder bevraagd worden op hun argumentatie. Daar zijn tijdens het burgerberaad onvoldoende tijd en mogelijkheden voor geweest.”

 

Robuust denkt graag met je mee

Robuust denkt graag met je mee hoe inwonersparticipatie een plek te geven in een samenwerkingsverband. Meer weten? Hier vind je meer informatie.

“Ik kreeg de indruk dat het een feestje was voor de instellingen.”