Actieve inwonersparticipatie in Zuid-Nederland

In veel trajecten die we begeleiden zien we dat inwoners/cliënten niet altijd aan tafel zitten wanneer bestuurders en professionals over de inrichting en toekomst van zorg en ondersteuning praten. Terwijl hun kennis en ervaring onmisbaar is om passende, toegankelijke en toekomstbestendige zorg te blijven bieden. Als Robuust willen we hier verandering in brengen.

we denken graag met je mee

Met onze kennis en ervaring in het begeleiden van samenwerkings- en verandervraagstukken zijn we in staat om het perspectief dat inwoners en cliënten inbrengen, te verbinden aan de zogenoemde systeemwereld. We denken graag met je mee hoe inwonersparticipatie een plek te geven in een samenwerkingsverband. Het blijft lastig hoe hier vorm aan te geven en hebben dan ook geen pasklare oplossing, maar we delen graag voorbeelden van andere regio’s met je en leggen wanneer nodig verbindingen met anderen uit ons netwerk. Wil je een keer met ons hierover in gesprek?

Neem contact met ons op! 

Wat doen we als robuust?

  • We gaan graag met bestuurders, professionals én inwoners in gesprek over wat ze willen bereiken met participatie.
  • We adviseren in het duurzaam vormgeven van participatie binnen een traject met oog voor de juiste timing en vertegenwoordiging.
  • We stimuleren de dialoog tussen de ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’.
  • We brengen partijen samen die zich bezig houden met participatie en benutten hun expertise.
  • We brengen bevorderende en belemmerende factoren voor inwoner/cliëntparticipatie in beeld en delen dit met anderen.
  • We begeleiden partijen bij het vertalen van de input van inwoners/cliënten naar gevolgen voor beleid.
  • We adviseren inwoners/cliënten hoe hun advies uit te brengen aan bestuurders en professionals.

 

"Uiteindelijk gaat het in een programma of samenwerkingstraject altijd om wat het oplevert voor inwoners of patiënten. Dan is het ook belangrijk dat je weet wat voor hen belangrijk is."

Pepijn van den Beemt, programmamanger Robuust