Robuust aan de slag met Welzijn op Recept in Zeeland en Brabant

19 december 2022

“We zijn blij dat we in het nieuwe jaar zorggroepen in Brabant en Zeeland kunnen gaan ondersteunen bij het doorontwikkelen of introduceren van Welzijn op Recept (WoR). Welzijn op Recept is een mooi middel om de samenwerking tussen zorg en welzijn te verstevigen. Maar belangrijker is het natuurlijk dat met WoR patiënten beter geholpen kunnen worden.” Programmamanager Pepijn van den Beemt heeft dezelfde energie die ook landelijk waart als het gaat over de initiatieven rondom Welzijn in Recept.

“Wij hebben inmiddels een enthousiast team met mensen klaar staan die elk vanuit hun eigen rol en expertise staan te popelen om aan de slag te gaan. De begeleiding van Robuust is gericht op het implementeren van een samenwerkwijze tussen huisartsenzorg en sociaal domein. Belangrijke onderdelen daarvan zijn kennis- en leerontwikkeling. Uit het onderzoek dat we hebben gehouden, is gebleken hoe belangrijk het is dat betrokkenen van het sociaal en medisch domein elkaar persoonlijk en professioneel leren kennen. Dat ze weten wat hun organisaties (elkaar en de patiënt) kunnen bieden en, wat nodig is om goed met elkaar te kunnen samenwerken.”

Geen pil maar welzijnscoach

Huisartsen krijgen in hun praktijk regelmatig patiënten met klachten die medisch niet altijd verklaarbaar zijn. Vaak spelen onderliggende psychosociale problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk of eenzaamheid.

Hulp op gebied van welzijn, lotgenotencontact, (beweeg)aanbod of een combinatie daarvan kan wél helpen. Goed alternatief biedt ook Welzijn op Recept. In plaats van een pil voor te schrijven, verwijst de huisarts de patiënt door naar een welzijnsorganisatie of welzijnscoach. Deze gaat met de patiënt op zoek naar een passende activiteit. Het is onderzocht dat deelname aan welzijnsactiviteiten een positief effect heeft op de ervaren lichamelijk en psychische gezondheid.

De verbinding van huisarts naar welzijn

Met Welzijn op Recept krijgt de patiënt sneller en effectiever hulp, afgestemd op de behoeften. De huisarts heeft met WoR een passende oplossing voor mensen die regelmatig met psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk komen. Een verwijzing via Welzijn op Recept verlicht de druk op de huisartsenpraktijk.

Robuust en Welzijn op Recept

In 2022 heeft Robuust onder huisartsen en zorggroepen in Zeeland en Noord-Brabant een verkenning gedaan naar de samenwerking tussen huisartsenzorg en sociaal domein. Gevraagd is ook naar draagvlak en haalbaarheid om Welzijn op Recept in de regio’s te implementeren. De inventarisatie heeft geleid tot een aantal gerichte vragen van de huisartsenzorg aan Robuust.

Huisarts in Brabant: “Als huisarts weet je niet altijd wat beschikbaar is vanuit de gemeenten en bij wie je moet zijn voor een goede verwijzing. ik heb behoefte aan meer inzicht in het aanbod van het sociaal domein."

Wat gaan we doen in de regio’s?

In Zeeland zijn in verschillende gemeenten al activiteiten rondom WoR opgezet of zijn de voorbereidingen voor samenwerking in volle gang. Gemeente Middelburg, Welzijn Middelburg en twee huisartspraktijken bijvoorbeeld hebben na een pilot besloten structureel met Welzijn op Recept voor alle praktijken in de gemeente Middelburg te gaan werken. Er zijn extra uren vrijgemaakt voor de welzijnscoaches. Ook in Goes, Veere, Vlissingen en Borssele werken zorg en welzijn al samen om Welzijn op Recept vorm te geven. Robuust ondersteunt de gemeenten bij de ontwikkeling van WoR of doorontwikkeling in de regio.

Afbeelding1.png

Robuust-collega Suzanne Kok is betrokken bij de initiatieven van Synchroon rondom WoR in Den Bosch. Collega Lianne van der Wijst doet nader onderzoek onder huisartsen over samenwerking sociaal domein bij PoZoB in Eindhoven e.o.

Op de hoogte blijven?

Graag houden we je o.a. via onze website, LinkedIn-pagina en de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom WoR.

Neem voor meer informatie contact op met Programmamanager Pepijn van den Beemt

Robuust aan de slag met Welzijn op Recept in Zeeland en Brabant