Samen voor de beste zorg bij en na kanker

18 maart 2024

De zorg en ondersteuning in het ziekenhuis voor mensen met kanker is meestal goed georganiseerd. Hoe en waar je goede zorg en ondersteuning kunt krijgen buiten de muren van het ziekenhuis, tijdens of na de behandeling, blijkt vaak een ware zoektocht. In onze regio zijn verschillende oncologische samenwerkingen en netwerken actief die de zorg organiseren tussen ziekenhuis, huisarts, paramedici, welzijn en informele zorg. De grotere zorgvraag in de toekomst maakt dat alle partijen tijdig moeten anticiperen op de problemen waar zij nu tegenaan lopen. Zoals problemen bij de overdracht en vindbaarheid van het aanbod dicht bij huis.

Een van de activiteiten die in dit kader plaatsvinden is het project VAP (Vast AanspreekPunt) Oncologie in de eerstelijnszorg waarin een zorgverlener de zorg in de eerste lijn coördineert tijdens en na de ziekenhuisbehandeling. Hiervoor is subsidie beschikbaar om zes pilots in verschillende regio’s in het land te gaan draaien. Ook in onze regio, Zuid-Nederland willen de oncologische netwerken een dergelijke pilot opstarten. Robuust begeleidt momenteel de regionale netwerken met de subsidieaanvraag voor deze pilot.

Start leernetwerk in de regio

Bij de oncologische netwerken in de regio bleek een grote behoefte te bestaan om van elkaar te leren en elkaar te leren kennen. Robuust begeleidt momenteel diverse initiatieven bij het opzetten van een lokaal oncologienetwerk en helpt bestaande netwerken op het pad naar professionalisering én regionale samenwerking. Recentelijk is de kick off geweest van een regionaal leernetwerk waarin de vertegenwoordigers uit verschillende lokale oncologienetwerken elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen uitwisselen hoe zij hun netwerk kunnen uitbreiden en professionaliseren. De overgang van de zorg van ziekenhuis naar de eerste lijn is hierin een belangrijk onderwerp. Ook de informele zorg, zoals de inloophuizen, wordt nauw betrokken.

Mirella Mans – Oncologiefysiotherapeut OncoNetEcht

“Tijdens de kick-off van het leernetwerk bleek dat de verschillende netwerken samen willen werken omdat we allemaal hetzelfde doel nastreven. Dit vraagt om goed naar elkaar leren luisteren, afstemmen en echt samenwerken. Het was voelbaar dat die intentie bij iedereen aanwezig was. We maken samen het verschil voor de oncologische zorg in de eerste lijn!
Ik vergelijk het met muziek: één muziekinstrument kan een mooie melodie produceren, maar met verschillende muziekinstrumenten kunnen je samen een mooier geluid maken. Als je maar bereid bent om naar elkaar te luisteren, op elkaar af te stemmen en samen te spelen.”

Interesse?

Mocht je interesse hebben in het opzetten of professionaliseren van een netwerk oncologie in jouw regio, of wil je aansluiten bij het regionale leernetwerk? Laat het ons weten, neem gerust contact met een van ons op. Robuust werkt nauw samen met het IKNL en Oncozon (oncologie netwerk van negen ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland) om deze passende zorg en ondersteuning te organiseren in Zuid-Nederland.

Samen voor de beste zorg bij en na kanker