Man Kuen van Steensel

Man Kuen van Steensel

kennismanager

- brede blik - verbinder - energiek – gewoon doen -

" Een goede samenwerking staat bij mij voorop. Ik vind het belangrijk om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een organisatie die maatschappelijk betrokken is. In de functie van kennismanager, met aandachtsgebied ggz, komen mijn interesse, drijfveren en ervaring in de ggz-branche bij elkaar."

"Ik vind het leuk om met de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis bezig te zijn. Daarnaast zoek ik graag de verbinding tussen verschillende partijen in de branche. Vanuit die verbinding wordt het mogelijk om thema's integraal te benaderen. Organisaties zitten niet altijd met hetzelfde belang in een netwerk of platform. Dat levert soms wrijving op, maar ook ruimte voor verschillende perspectieven en mogelijkheden voor ontwikkeling en innovatie. Wat maakt dat organisaties samen in een netwerk of platform (willen of moeten) zitten? Alle perspectieven zijn het onderzoeken waard, zoals wat drijft de organisaties afzonderlijk, wat zijn de tegenstellingen, waar vullen ze elkaar aan en wat zijn de hiaten of kansen?"

"Daar ga ik het gesprek graag over aan. De antwoorden zijn voor iedere partij weer anders. Het gesprek moet uitwijzen of een gezamenlijke aanpak haalbaar is en hoe je samen kunt werken aan het gewenste resultaat. Zo vergroten we de kans dat gezamenlijke opgaves en doelstellingen ook echt gehaald worden. Een collectief resultaat dankzij samenwerking.”

Ik vind het belangrijk om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een organisatie die maatschappelijk betrokken is.