Menu
Jolande van Meer

Jolande van Meer

Programmamanager

Maatschappelijk en sociaal betrokken - brenger van beweging, verbinding en structuur

“Robuust is een mooie, logische stap in het verlengde van mijn achtergrond. Ik heb gewerkt in de gezondheidszorg, diverse gemeenten en het onderwijs. In deze sectoren heb ik gezien dat er veel winst te behalen is in de samenwerking tussen de nulde, eerste en tweede lijn. En juist dáár ligt de handschoen die we bij Robuust oppakken. Met een bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van mensen als absolute doel.

Wat mij drijft binnen Robuust zijn de gezondheid van mensen, de professionele aanpak binnen de programma’s en de focus op samenwerken. Ik zie het als uitdaging om aan de slag te gaan met personen uit alle lagen van de maatschappij en het werkveld. Én om mensen, inhoud en processen te verbinden. Aan mij als programmamanager om de juiste partners bij elkaar te brengen, hen tot hun recht te laten komen en te blijven focussen op datgene wat nodig is in dit krachtenveld. Dit doe ik door in gesprek te gaan met de partijen. Alleen dan kom je erachter waar je zelf op moet sturen, waar je ruimte moet laten, hoe je beweging kunt krijgen en wat je kunt overlaten aan de creativiteit van de partners. Programmatisch creëren is continu balanceren en lerend experimenteren.

Behalve het gesprek met alle partijen ga ik ook de dialoog met mezelf aan. Wekelijks pak ik een moment van reflectie. Ik noteer, wandel, fiets, teken, grijp terug op krabbels en oude stukken en toets alles aan het nu. Daarnaast stel ik mezelf altijd de vraag: waar verwonder ik me over en wat doe ik daarmee? Of het nu gaat om het werkveld in het algemeen, om ontwikkelingen bij Robuust of juist binnen programma's en netwerken waarin ik actief ben. Op die manier houd ik mezelf, mijn programma én Robuust als organisatie scherp!”

Neem contact met mij op
06 13 91 01 89
Ik ben werkzaam in de regio
Limburg
Ik ben betrokken bij het programma
Samen Gezond Regio Roermond, Proeftuin Deurne