Robuust actief in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Robuust is ook actief in de ggz. Wij faciliteren regionale organisaties, partijen om te komen tot een regionale aanpak van ggz-vraagstukken.

Voorbeelden van vraagstukken zijn: 

  • omgaan met wachtlijsten;
  • het toenemend aantal mensen met verward gedrag;
  • de groeiende ggz-zorgvraag.

Daarnaast spelen er samenwerkingsvragen in de regio tussen de ggz-organisaties en andere partijen, zoals in de overgang in het proces van zorg, ondersteuning en begeleiding en de inzet van elkaars expertise en capaciteiten. Het is wenselijk om samen met elkaar deze vragen te verkennen en aan te pakken. 

Onze regio

Robuust begeleidt regionale ggz-platforms in Zuid-Nederland: in Zeeuws-Vlaanderen, Boven de Westerschelde, West-Brabant, Noord-Limburg, Midden-Limburg en Westelijk Mijnstreek. We zijn actief in  het versterken van de samenwerking tussen de partners in de ggz. Deze partners zijn o.a. GGD, welzijnsorganisaties, huisartsenzorg, de gemeenten, de generalistische basis ggz-organisaties en gespecialiseerde ggz-organisaties en zorgverzekeraars van de desbetreffende regio. Samen met het platform zetten we ons in voor een regionale aanpak van ggz-vraagstukken.

Regionale ambities

De ambitie van samenwerken wordt door de regionale partijen bepaald en verschilt per platform. Robuust faciliteert en begeleidt jaarlijks vier bijeenkomsten per platform, elk met een eigen programma.

Expertise

Om goed inzicht te krijgen van wat er speelt in de regio is het mogelijk om extra expertise van Robuust in te zetten door bijvoorbeeld de inzet van Data & Informatie of de Patiënt Journey. De deelnemende regionale partijen kunnen aan de hand van opgehaalde inzichten met elkaar aan de slag gaan om de ambitie van hun samenwerking concreet te maken.