Patiëntjourney

 

publicatie 8 april 2021

Stap voor stap

De patiëntjourney of patiëntreis is een methodiek waarmee de 'reis van de patiënt' stap voor stap in beeld wordt gebracht. We lopen als het ware met de patiënt mee langs alle stappen in een zorgsysteem. Met deze methodiek worden knelpunten in de gezondheidszorg snel en helder in zichtelijk.

Efficiënter werken

We zetten deze methodiek regelmatig in bij samenwerkingen waar verschillende organisaties en partijen bij betrokken zijn. Het is vaak een bindmiddel om de samenwerking tussen hen te laten slagen. Door het maken van een patiëntjourney haal je veel informatie op en wordt inzichtelijk waar je efficiënter kunt werken wat de patiënt ten goede komt.

2021-laptop-incl-samenleving-down-1.jpg


We maken gebruik van verschillende sporen om de reis in beeld te brengen:

Patiëntjourney online

Tijdens corona ontwikkelden we een online tool Patiëntjourney waarmee we samen met betrokkenen hele mooie resutaten boekten. Meer informatie? Neem contact op met onze collega Riky de Veth of Mark van Oirschot

Deze sporen brengen in iedere reis duidelijk de knelpunten in beeld: 
 1. Beleving van de patiënt
  De uitgangspunten van positieve gezondheid worden als onderlegger gebruikt. 
 2. Regie
  Wie heeft de regie? Zijn daar afspraken over gemaakt?
 3. Communicatie
  Mondeling, schriftelijk, digitaal, persoonlijk, en met wie? Is de patiënt betrokken in de communicatie of moet deze er zelf achteraan? Hoe vindt communicatie tussen professionals plaats?
 4. Proces
  Waar begint de vraag? Hoe wordt het vervolgd? Wat is nazorg en hoe ziet deze eruit? En in welke fase moet dit komen?
 5. Privacy
  Welke gegevens mogen wel / niet gedeeld worden en met wie?
 6. Financiën
  Wie betaalt het? Kan het ook anders?

Meer informatie