Patiëntreis

 

publicatie 8 april 2021

Stap voor stap

De patiëntjourney of patientjourney is een methodiek waarmee de 'reis van de patiënt' stap voor stap in beeld wordt gebracht. We lopen als het ware met de patiënt mee langs alle stappen in een zorgsysteem. Met deze methodiek worden knelpunten in de gezondheidszorg snel en helder in zichtelijk.

Efficiënter werken

We zetten deze methodiek regelmatig in bij samenwerkingen waar verschillende organisaties en partijen bij betrokken zijn. Het is vaak een bindmiddel om de samenwerking tussen hen te laten slagen. Door het maken van een patiëntjourney haal je veel informatie op en wordt inzichtelijk waar je efficiënter kunt werken wat de patiënt ten goede komt.

2021-laptop-incl-samenleving-down-1.jpg


We maken gebruik van verschillende sporen om de reis in beeld te brengen:

Patiëntreis online

Tijdens corona ontwikkelden we een online tool Patiëntreis waarmee we samen met betrokkenen hele mooie resutaten boekten. Meer informatie? Neem contact op met onze collega Riky de Veth of Mark van Oirschot

Deze sporen brengen in iedere reis duidelijk de knelpunten in beeld: 
 1. Lichaam en proces
  Slapen, eten, fit, bewegen, hoe is dit tijdens de verschillende fases? Sluiten de fases goed op elkaar aan?
 2. Gevoel en beleving
  Concentratie, zintuigen, emoties.
 3. Zinvol leven en communicatie
  AAccepteren van het leven. Hoe verloopt de communicatie tussen professionals?
 4. Kwaliteit van leven en regie
  Kan de patiënt het leven aan? Wie heeft de regie?
 5. Meedoen en digitalisering
  Wie zijn belangrijk in het leven van de patiënt? Wordt de patiënt ondersteund door digitale middelen (eHealth, thuismonitoring, digitale dossiers)
 6. Dagelijks leven en financiering
  Kan de patiënt goed voor zichzelf zorgen? Zijn er extra kosten vanwege ziekte? Heeft de ziekte gevolgen voor inkomsten uit werk of uitkering?

 

Download hier het invulformat voor de patiëntreis.

Meer informatie

 • Wil je meer informatie over wat Robuust  voor jou kan betekenen bij het inzetten de patiëntreis? Neem gerust contact op met een van onze collega's hieronder of via info@rosrobuust.nl.
 • Deze video brengt mooi in beeld wat de patiëntreis voor een van onze opdrachtgevers heeft opgeleverd.
 • Lees hier de publicatie 'Knelpunten in de gezondheidszorg' in jaarbericht Robuust 2019
 • Lees hier een interview met Kennismanager Riky van Veth over navigeren en gidsen bij digitale reis.

Teamleden