Menu

Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg

Ieder kind verdient de best mogelijke start. De eerste 1000 dagen blijken cruciaal voor een goede ontwikkeling, de gezondheid op volwassen leeftijd en die van volgende generaties. De cijfers in Noord- en Midden- Limburg (NML) zorgen ervoor dat gemeenten de noodzaak zien om met dit onderwerp samen aan de slag te gaan.  We werken in dit actieprogramma toe naar een regionale coalitie waarin organisaties uit het medisch domein en het sociaal domein samenwerken. Vanuit deze verbinding gaan we doen wat nodig is om het verschil te maken.

De gezondheid van een kind begint niet pas bij de geboorte, maar al voor de conceptie. Vanaf die conceptie is de ontwikkeling van een kind bepalend voor zijn gezondheid en welzijn als volwassene. En zelfs voor de gezondheid van volgende generaties. We willen de gezondheidsverschillen in Limburg terugdringen, daarom moeten we inzetten op een kansrijke start voor alle kinderen. Dat kan alleen als iedereen die betrokken is bij die start, lokaal en op meerdere domeinen samenwerkt in het verbeteren van de ondersteuning en zorg in de eerste 1000 dagen van een kind.

Kans
We krijgen allemaal één kans op een goede start. Daarom is het van groot belang om alles te doen om jonge kinderen deze goede start ook daadwerkelijk te geven door aandacht te besteden aan zowel de medische als de sociale factoren. Het is belangrijk om de risico's te signaleren en op basis daarvan de juiste hulp of zorg in te zetten.

Samen aan de slag
Daarom zetten we met dit actieprogramma in op samenwerking en het bouwen van coalities in de regio Noord- en Midden-Limburg. Een goede koppeling tussen het medische en het sociaal domein inclusief de publieke gezondheid is essentieel. Deze coalities realiseren ketenafspraken tussen alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte. De ketenafspraken gaan inhoudelijk over de inzet van de meest effectieve maatregelen en praktisch over de manier waarop organisaties samenwerken.‚Äč