Een regiobeeld is anders dan een gezamenlijk beeld van de regio

Om nu en in de toekomst passende zorg te kunnen blijven bieden, moeten we samenwerken. Binnen de eerste lijn en daarbuiten. Samenwerken op regionaal niveau zodat we kunnen aansluiten bij onze inwoners en tegelijkertijd voldoende slagkracht hebben voor echte verandering. Dat is ook het uitgangspunt van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het IZA worden regiobeelden gezien als een belangrijke stap om te komen tot regionale samenwerking. Regiobeelden zijn een grondlegger voor de richting of veranderingen die een regio nastreeft.

Geen doel op zich

Helaas wordt het regiobeeld en het regioplan vaak nog als doel op zich gezien. Dat kan en moet anders. Robuust gelooft in een aanpak waarin de instrumentele aanpak altijd verbonden is aan de veranderopgave. Onderstaand model brengt dit mooi in beeld.

Dia3.jpg

Je kunt als samenwerkende partijen een proces inrichten volgens de blauwe lijn waarin je de focus legt op het opleveren van een regiobeeld en regioplan als middel. Maar met alleen het opleveren van een regiobeeld of regioplan, is er nog geen gezamenlijk gedragen beeld van de regio, gezamenlijk gevoelde urgentie en duurzame samenwerking die daadwerkelijk voor verandering zorgt in de regio. “De instrumentele lijn kan en mag je niet los zien van de verandering die je beoogt.”, geeft Mark van Oirschot, programmamanager bij Robuust aan. “Robuust begeleidt partijen vanuit haar onafhankelijke positie bij samenwerken en veranderen. We geloven dat we middels de juiste veranderkundige begeleiding en visie vanuit de transformatie-gedachte uiteindelijk tot dezelfde instrumentele resultaten kunnen komen.”

Helmond-de Peel: van regiobeeld naar regiovisie

Volgens bovenstaand gedachtegoed heeft Robuust partijen in Helmond-de Peel begeleid om te komen van een regiobeeld tot een regio-opgave. Het regiobeeld heeft daar een belangrijke rol gehad in het versterken van de samenwerking tussen het zorg- en welzijnsdomein. En hielp om afspraken te maken over hoe iedereen de toekomst ziet en waar je samen de schouders onder gaat zetten. Een succesverhaal als het gaat over een gezamenlijk gevoel van urgentie, krachtige samenwerking en energie om zaken op te pakken. Lees hier meer over de aanpak Helmond-de Peel.

 

Het regiobeeld laat zien waar het moeilijk wordt en waar we aan moeten werken. Samenwerken zit in het DNA van Helmond-de Peel en door het regiobeeld is onze verbondenheid alleen maar groter geworden.

Coby Nogarede-Hoekstra, voorzitter Peel Duurzaam Gezond.

We gaan graag met je in gesprek

De manier waarop wij als Robuust kijken naar samenwerken en het regiobeeld als vehikel om te komen tot een duurzame samenwerking, is moeilijk te vatten in één pagina. Liever vertellen wij het verhaal persoonlijk en lichten we het toe met voorbeelden uit de praktijk. Ben je geïnteresseerd hierin? Neem dan contact op met Mark van OirschotRienk Overdiep of Yvette Couwenhoven.