Jolande van Meer

Jolande van Meer

programmamanager

- maatschappelijk en sociaal betrokken - brenger van beweging, verbinding en structuur -

“De rode draad in mijn werk gaat over samenwerking mogelijk maken tussen mensen en organisaties die met elkaar doelen en/of resultaten willen bereiken. Mijn carrièrepad loopt van de gezondheidszorg via de gemeentelijke overheid en het hoger onderwijs met Robuust weer terug naar de gezondheidszorg. Als programmamanager heb ik veel plezier van alle kennis en ervaring uit deze verschillende werkvelden. Vooral ook omdat ik zowel de werkvloer uit eigen ervaring ken, ik ben begonnen als verpleegkundige, en ben doorgegroeid naar verschillende management- en bestuursfuncties. Dit geeft me een brede blik, ook op wat veranderingen nu precies vragen van mensen, op alle niveaus.

Mijn drijfveer is de gezondheid en het welzijn van mensen. Die dienen we het beste als we uitgaan van hun vraag. Door marktwerking moeten zorgprofessionals nu op pad met een set producten. Een aanbod dat regelmatig geen oplossing biedt terwijl de professionals vanuit hun gezamenlijke deskundigheid heel goed weten waarmee ze mensen echt kunnen helpen. Die transitie begeleiden, op basis van lerend experimenteren en ontwikkelen door met inwoners, professionals, managers en bestuurders het gesprek aan te gaan, is een rol die ik graag vervul. Wat het spel soms weerbarstig maakt is dat partijen wel sterk zijn in bespreken en afspreken maar minder goed zijn in uitspreken en aanspreken. Robuust is onafhankelijk en niet eindverantwoordelijk. Ik kan bij partijen dus niks afdwingen, maar ze alleen ‘verleiden’ om op een andere manier te gaan samenwerken op een manier die bij hen past.

Creatief bezig zijn en in beweging blijven zijn belangrijk voor me. Ik wil nieuwe wegen bewandelen en van betekenis zijn. Zowel in mijn werk als privé. Ik loop, fiets, teken, maak muziek, grijp terug op krabbels, denk na over gesprekken, sessies, bijeenkomsten en neem zo structureel tijd voor visuele reflectie. Reflectie op mijn eigen doen en laten, landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de netwerken waarin ik professioneel en als vrijwilliger actief ben, zoals TEJO-Deurne. Zo houd ik die netwerken, mezelf en Robuust als organisatie scherp.”

 

Neem contact met mij op

06 13 91 01 89
j.van.meer@rosrobuust.nl


Ik ben betrokken bij

  • Anders denken, doen en organiseren
  • Proeftuin Deurne
  • Samen gezond regio Roermond

Mijn drijfveer is de gezondheid en het welzijn van mensen.