Menu

Over Robuust

Robuust werkt mee aan een gezonder Nederland. Om deze samenleving te realiseren, streven we naar duurzame en betaalbare oplossingen. En slaan we nieuwe wegen in die impact maken op de lange termijn.
We zijn actief in de wijk en in de regio. Daar brengen en houden wij organisaties en mensen bij elkaar. We enthousiasmeren en begeleiden hen om zich in te zetten voor een gezondere samenleving, een betere (ervaren) gezondheidszorg en zorg die ook in de toekomst betaalbaar blijft.

Gezondheid in de volle breedte

Gezondheid zien wij breder dan ‘het ontbreken van ziekte’. Gezondheid draait om lekker in je vel zitten, zinvol in het leven staan, de zorg krijgen die je wenst en kunnen doen wat je zou willen doen. Ook wel positieve gezondheid genoemd. Om die gezondheid nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is een samenwerking nodig die veel verder gaat dan de eerste lijn. Het gaat om intensief partnership tussen nulde, eerste en tweede lijn (lijnloos) en tussen het sociale domein, zorg, overheid, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven (domeinoverstijgend).

Het nieuwe doen

Deze lijnloze en domeinoverstijgende samenwerking vraagt nieuwe rollen en ander gedrag van organisaties, professionals en inwoners. Wij stimuleren dit veranderproces door het leveren van programmamanagement in regionale gezondheidsprogramma’s. Uniek aan onze aanpak is dat wij een compleet programmateam bieden. Een professioneel team dat bestaat uit een programmamanager, kennismanager en communicatiemanager die weten wat er speelt in de wijk en in de regio. Zij zijn de experts om ingewikkelde vraagstukken te duiden, hebben het lef om deze op te pakken en weten deze te vertalen naar de praktijk. Deze nieuwe kennis en ervaring delen we lokaal, regionaal en landelijk.

Kenmerkend voor programmamanagement is dat we vooraf nog niet weten wat de oplossing zal zijn voor de toekomstige vraagstukken. Wel zijn we ervan overtuigd dat we door duurzame samenwerking vanuit een gezamenlijke ambitie, gaandeweg de juiste antwoorden zullen vinden. Centraal staat de beweging die we op gang brengen richting een betere toekomstbestendige gezondheidszorg.

Onze maatschappelijke opdracht

Robuust is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. Samen met vijftien andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS heeft zijn eigen regio. Ons werkgebied is Zuid-Nederland, bestaande uit Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland. De maatschappelijke opdracht van alle ROS’en is om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio. Om die zorg voor de inwoner te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert de ROS’en via zorgverzekeraars, in ons geval via CZ en VGZ. Dit gebeurt vanuit de Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Robuust Maatwerk

Onder de naam Robuust Maatwerk voeren wij maatwerkopdrachten uit die niet behoren tot onze primaire dienstverlening, maar die wel bijdragen aan onze maatschappelijke opdracht om samen te werken aan een gezonder Zuid-Nederland. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden en programma’s gericht op gezondheid, waarbij de eerste lijn (nog) niet betrokken is. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit

  • Ans Hermans (voorzitter)
  • Anny van Lanen
  • Hans de Goeij

Leveringsvoorwaarden Stichting Robuust Groep

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Robuust gedane offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Geplaatst op 7 november 2019.

Klachtenregeling

Robuust hanteert een klachtenregeling (vastgesteld door het ROS-netwerk) en een klokkenluidersregeling